image3A Finques Llaberia-Puigbò oferim taxacions per conèixer i valorar el preu real de qualsevol tipus d'immoble, tenint en consideració el seu estat de conservació, fluctuacions del mercat, qualitats, entorn, serveis i infraestructures, drets reals, situació urbanística, càrregues registrals, etc. Els nostres informes pericials tenen total validesa judicial per a ser ratificats en un judici pels nostres pèrits immobiliaris. Es lliuren sempre els informes per triplicat, seguint una metodologia definida i una argumentació lògica que faciliten la lectura i comprensió de la pericial.

Para más información por favor contacte al: 93.788.51.16 / 93.788.51.50

Image Image Image Image