A Finques Llaberia-Puigbò, en compromís amb els nostres clients i a la recerca d’una solució als seus requeriments, li oferim el servei d’administració de lloguers que li permetrà assolir la tranquil·litat de deixar la seva propietat en mans professionals per a la seva administració i manteniment evitant, d’aquesta manera, inconvenients, desgast, temps, diners i riscos, ja que nosaltres ens encarregarem de forma integral de la gestió dels lloguers de les seves propietats. Vostè només s’ha de limitar al cobrament de la seva renda mensual. La nostra empresa li ofereix una basta cartera de futurs llogaters, un contacte constant amb mitjans de difusió massiva, una eficient assessoria en el procés de contracte, una revisió de pagament de serveis, control exhaustiu del cobrament mensual, estreta col·laboració amb bancs i caixes, preparació i supervisió de la renovació de Contractes, etc. Per això comptem amb un equip professional intensament preparat i amb permanent reciclatge, així com amb una tecnologia d’informació (programari) destinat tot plegat a oferir una gestió eficient, transparent i compromesa, vetllant pels seus interessos i la integritat del seu immoble.

L’administració de lloguers de propietats comprèn:

La recerca de l’inquilí adequat per a cada propietat.

Cerciorament que el futur llogater tingui la deguda solvència i sàpiga cuidar i respectar la seva propietat.

Difusió de la seva propietat per mitjans massius de promoció.

Cobrament al seu llogater de la renda mensual posant-la a disposició de vostè on ens indiqui.

La mediació, negociació i assessorament en el corresponent lloguer.

Supervisió dels pagaments de tots els serveis (llum, aigua, telèfon I altres)

Control del pagament d’impostos, municipals i estatals, corresponents al propietari.

Redacció i confecció del Contracte d’Arrendament, la rescissió o la seva renovació.

Intermediació i auditoria dels comptes de serveis per a propietaris a l’estranger.

Control de la reparació i renovació integral (si s’escau) de l’immoble per al seu posterior lloguer.

Seguiment i vigilància de la propietat mentre estigui desocupada.

A Finques Llaberia-Puigbò li garantim el suport de professionals i el codi d’ètica en la gestió administrativa de l’arrendament de la seva propietat sense, per això, oblidar el tracte personalitzat que li brindem.